+386 (0)31 337 210 Pionirska ulica 7, 2000 Maribor

Leseni stebri

Feb
16
2015

LESENI STEBER GLOBINSKO IMPREGNIRANI V KOMORI S TEHNIKO TLAKA

Certifikat_kvalitete_2

 • uporablja se za oporo v sadovnjakih in vinogradih ali za ograjevanje zemljišč
 • material les rdečega bora in macesna, globinsko impregniran s tlačno tehniko v komori
 • dolžina 0,5m–3,5m in srednji presek 4─6; 6─8; 8─10; 10─12; 12─15; 7─9; 9─11; 11─13; 13─15; 15─17 in 17─20cm
 • oblika konus in cilindrična, s konico ali brez nje

 

Prikaz pogosto uporabljenih standardnih mer

Zap. št. Srednji presek v cm  Dolžina v m Globinsko impregniran rdeči bor in macesen
1. 8─10 2 les rdeči bor in macesen
2. 8─10 2,5 les rdeči bor in macesen
3. 8─10 3 les rdeči bor in macesen
4. 10─12 2 les rdeči bor in macesen
5. 10─12 2,5 les rdeči bor in macesen
6. 10─12 3 les rdeči bor in macesen
7. 12─15 2 les rdeči bor in macesen
8. 12─15 2,5 les rdeči bor in macesen
9. 12─15 3 les rdeči bor in macesen
10. 9─11 3,5 les rdeči bor in macesen
11. 11─23 3,5 les rdeči bor in macesen
12. 13─15 3,5 les rdeči bor in macesen

 

Pri postavljanju opore v sadovnjakih in vinogradih je ena od možnih armatur iz lesenih stebrov. Pri njej je potrebno vedeti nekaj lastnosti, ki jih ima les kot naravni material.

Pri nakupu se je potrebno osredotočiti na dokaze, ki jih trgovci morajo imeti in ne samo na njihove obljube in ustna zagotovila. Kupovati je potrebno preverljive proizvode s certifikatom in poreklom, kar še posebej velja za impregniran les za oporo v sadovnjaku in vinogradu ter za konstrukcijo protitočnih sistemov, saj je le─ta v stalnem stiku z zemljo in vodo, in je tako stopnja ogroženosti najvišja, to je KD4.

Ali se lahko kupec zanese na to, da je les, ki je impregniran v komori s tehniko tlaka, resnično takšen, kar trgovec obljublja? To vprašanje si postavlja veliko uporabnikov, kajti velikokrat prepriča “samo zeleni les”zgolj s svojo barvo, ki pa ni jamstvo za kvaliteto.

Kvalitetne razlike res obstajajo, vendar jih kupec ne more prepoznati samo po zunanjosti in na prvi pogled. Ali je s sredstvom za zaščito lesa prepojena samo površina ali pa cela beljava? Pri pravilni impregnaciji prodre zaščita za les tudi na konce, ki so pri vgradnji s kontaktom z zemljo izpostavljeni tako zemlji, kot tudi vremenu in tako globlje okrepi zaščitni učinek lesa. Iz tega razloga bi se naj izogibali zmanjševanju obstojnosti z naknadnim krajšanjem ali šiljenjem lesenega kola.

Kaj je dokaz kvalitete, ki nas lahko prepriča 

 • predložen certifikat kakovosti inštituta za les in impregnacijo ter nadzor nad kakovostjo impregniranega lesa v EU
 • poreklo lesa po sledljivosti PEFC
 • kakovostni znak kvalitete posameznih produktov, ki jih države uvrstijo na seznam prioritete in prepoznavnosti proizvodov ter so pod stalnim nadzorom pooblaščenih testnih ustanov
 • na vsak kos impregniranega lesa mora biti odtisnjen žig proizvajalca, kar jamči o izvoru in kvaliteti proizvoda

Učinek pravilne impregnacije z visokokvalitetnim impregnacijskim sredstvom

Sledeč prikaz dveh prečnih prerezov ponazarja razliko med pravilno (levo na sliki) in nezadostno (desno na sliki) impregnirano borovo leseno okroglico.

USTREZNO IMPREGNIRAN BOR neustrezno-impregniranNEUSTREZNO IMPREGNIRAN BOR

 

Odločilnega pomena je pravilna izbira lesa pred impregnacijo. Najbolj primernastardeči bor in macesen z rastišč višje nadmorske višine, ker je rast  lesa upočasnjena, zato je povečana gostota in prožnost lesnih celic, ki omogočajo, da zaščita lesa lahko prodre enakomerno in globoko v beljavo, pri čemer pa jedra praviloma ni mogoče impregnirati(slika zgoraj levo). V konus olupljen les, v nasprotju s struženim, doseže višje rezultate, kar se tiče stabilnosti in varovalne zaščitne funkcije.

Manj primeren je bor z rastišč nižje nadmorske višine. Zaradi hitre rasti pri obnovi golosekov doseže les hitro in enakomerno debelino debla v zelo kratkem času, vendar je takšen les lahek in lomljiv, letnice prirasta so redkejše (slika zgoraj desno). Prav te lastnosti pa onemogočajo kvalitetno impregnacijo po celotni beljavi do jedra,  ampak bolj površinsko, cca 1─2cm v globino lesa, kot kaže skika zgoraj desno. Prav gotovo življenska doba takšnega lesa ni takšna, kot je obljubljena in lahko povzroča številne probleme v življenski dobi protitočnega sistema. Takšnega lesa ne spremlja nobena ustrezna dokumentacija, certifikat kakovosti, PEFC certifikat, kavostni znak porekla države, znak blagovne znamke proizvajalca itd. Tako impregniran les sodi v nižji cenovni razred, nižja cena ima za posledicotudi nižjo kakovostimpregniranega lesa in krajšo življensko dobo.

Pomembnost postopkov za doseganje najvišje kvalitete impregniranega lesa

Strokovnost in celovitost pravilnih postopkov s tehniko tlaka v komori, pravilno vlažnostjo lesa, tlačne vrednosti, tlačnega časa, faze pritiska ter pravilno sušenje zaščitenega impregniranega lesa, kjer se les fiksira globinsko, so garant za želeni kvaliteten končni produkt lesene okroglice.Strokovno posušen les lahko prepoznamo po tem, da se ne pokaže rjavkasti barvni odtenek, značilen za sveže impregniran les, ampak v teku sušenja prehajajoče se karakteristična zelena barva.

Podjetje AGRONET d.o.o., dobavlja lesene stebre najvišje kakovosti, ki jo potrjuje

 • certifikat kakovostipridobljen pri vodilnem inštitutu v Avstriji, za raziskavo kvalitete lesa in impregnacije,HOLZ FORSCUNG iz Dunaja, ki vrši tudi nadzor  nad zahtevano kvaliteto
 • PEFC certifikat kakovosti,ki omogoča pregleden sistem nadzora izvora lesa od drevesa do končnega proizvoda
 • avstrijski kakovostni znak, ki stoji za skladnostjo s smernicami za kvaliteto proizvodov
 • vsaka borova lesena okroglicajez rastišč višje nadmorske višine in je opremljena z žigom blagovne znamke proizvajalca, ki jamči kvaliteto končnega proizvoda

Če proizvajalec izpolnjuje te kriterije, potem lahko kupec iz tega sklepa, da gre za kvalitetno impregniran les, ki lahko pri okolju pogojeni vgradnji s kontaktom z zemljo in vodo doseže tudi do 25 let in več.

Glede na zahteve naročnika dobavljamo tudi impregniran les nižjega cenovnega razreda po konkurenčnih cenah. 

© 2014 Agronet d.o.o. - Vse pravice pridržane.
error: Vse pravice pridržane!